PhuMy Wasuco ủng hộ Quỹ mua vaccine và phòng chống dịch COVID-19


Hưởng ứng lời kêu gọi "Toàn dân đoàn kết, ra sức ủng hộ mua Vắc - xin phòng chống dịch Covid 19" của Ủy ban MTTQVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 07/6/2021, PhuMy Wasuco đã đóng góp 100 triệu đồng cho Quỹ mua vắc xin và phòng, chống COVID-19, thực hiện mục tiêu tiêm vắc xin toàn dân, sớm đẩy lùi dịch bệnh.